Фандрайзинг як засіб залучення грошових коштів у проєктну діяльність

Автор(и)

  • Алла Валеріївна Гуменюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4333-0478

DOI:

https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).123-130

Ключові слова:

благодійна діяльність, краудфандинг, донорська допомога, ендавмент, фандрайзинг, фінансова стійкість, громадська організація, соціальне підприємництво

Анотація

Основною метою фандрайзингу є залучення коштів на реалізацію проєкту або ідеї, які можуть допомогти вирішити певну проблему або задовольнити певну потребу. Крім того, фандрайзинг може бути ефективним інструментом популяризації проєкту та привернення уваги до його цілей. Мета. Основна мета статті полягає у дослідженні теоретичних і прикладних аспектів фандрайзингу та його основних інструментів. Дизайн / методи / підходи. Методи теоретичного рівня аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, були використані для теоретичного і практичного дослідження фандрайзингу та його інструментів, ретроспективного аналізу фандрайзингових компаній та розроблення рекомендацій. Методи емпіричного рівня опитування, спостереження, які використовувались для дослідження поточної ситуації з фандрайзингу в осередках, аналізу діяльності та потреб, а також інтерпретації отриманих результатів. Результати. Досліджено взаємозв’язок між стратегічними цілями організації та нагальною потребою у залученні ресурсів. Було проаналізовано ключові теорії, що лежать в основі інструментів фандрайзингу, а також оцінено їхню ефективність. Згодом було розроблено фундаментальну стратегію фандрайзингу для збору коштів на реалізацію проєктів. Дослідження показало, що для забезпечення сталого розвитку необхідно забезпечити ініціативні групи необхідним інструментарієм та інформаційними ресурсами. Це сприяє переходу від неорганізованих управлінських практик до створення основи для довгострокового планування. Для цього необхідно підтримувати стабільні фінансові надходження та володіти диверсифікованими інструментами для їх отримання. Оригінальність / цінність / наукова новизна. Обґрунтовано, що ефективна реалізація стратегії фандрайзингу прокладе шлях для виходу нових центрів на траєкторію сталого розвитку, а це дозволить сконцентрувати зусилля на виконанні стратегічних цілей та місій. Успішна реалізація стратегії забезпечить постійну підтримку молодіжних ініціатив, сприяючи їхньому подальшому розвитку та зростанню. Більше того, це дасть можливість іншим невеликим центрам перейняти цей досвід та адаптувати його до своїх унікальних потреб та проєктів. Практичне значення. Успішна реалізація стратегії фандрайзингу допоможе новим осередкам стати на шлях сталого розвитку та дозволить їм зосередитися на досягненні своїх стратегічних цілей та місії; забезпечить стабільну підтримку молодіжних ініціатив, їх подальший розвиток та додаткове зростання осередку, а також дасть можливість іншим невеликим осередкам перейняти цей досвід та адаптувати його до своїх потреб та проєктів. Подальші дослідження. Розвиток співпраці з українськими і міжнародними міжурядовими організаціями, фондами сприятиме досягненню стратегічних цілей та забезпечить додаткове зростання фандрайзингу.

Біографія автора

Алла Валеріївна Гуменюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук

Посилання

Babii, O. Ya. (2017). Posibnyk z fandreizynhu dlia biznes-ob’iednan [A guide to fundraising for business associations]. https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/03/Fundraising_for_BMOs_Babij_2017.pdf (in Ukrainian)

Bogolib, T. M. (2014). Osvitnii ta naukovyi fandraizynh v Ukraini [Educational and research fundraising in Ukraine]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna, (5), 11–17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (in Ukrainian)

Cambridge Dictionary (2023). Crowdfunding. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crowdfunding

Cambridge Dictionary (2023). Fundraising. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fundraising

Dei, M. O. (2016). Upravlinnia naukovymy proektamy: osoblyvosti napysannia uspishnoi zaiavky na hrant [Management of scientific projects: Features of writing a successful application for a grant]. Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: zbirnyk naukovyh prac Natsionalnogo universytetu derzhavnoii podatkovoii sluzhby Ukrainy, 1(3), 212–215. http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2016_1_36 (in Ukrainian)

Hliebova, A. O. (2013). Suchasni teoretychni ta praktychni aspekty protsesu orhanizatsii finansuvannia sotsialno vazhlyvykh proektiv na osnovi fandreizynhu [Contemporary theoretical and practical aspects of the process of organizing the financing of socially important projects on the basis of fundraising]. Problems of economy, (4), 206–211, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_27 (in Ukrainian)

Humeniuk, A., & Garmatiuk, O. (2023). Perspektyvy rozvytku fandraizynhovoi diialnosti v Ukraini [Prospects for the development of fundraising activities in Ukraine]. SWorldJournal, 2(21–02), 54–58. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-02-053 (in Ukrainian)

Kobzarev, O. (2015). Fandraizynh [Fundraising]. Pidpryiemstvo WNA. https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/4fundbwweb1.pdf (in Ukrainian)

Kulinich, O. V. (Ed.). (2013). Hrantraitinh: metodychni rekomendatsii dlia orhaniv publichnoi vlady shchodo napysannia proektnykh zaiavok [Grant writing: Guidelines for public authorities in writing project applications]. Regional centre for international projects and programmes. http://surl.li/osmeg (in Ukrainian).

Ovsianiuk-Berdadina, O. F. (2016). Perspektyvy vykorystannia fandraizynhu dlia rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [Prospects of the fundraising use for development of the integrated territorial communities]. Scientific bulletin of Kherson State Uhiversity. Series: Economic sciences, 21(2), 34–37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29__10 (in Ukrainian)

Sokolova, A. M. (2012). Alhorytm zdiisnennia fandraizynhovoi diialnosti [An algorithm of fundraising implementation]. Economic Annals-XXI, 122(9–10), 35–38. http://ea21journal.world/index.php/ea-v122-11 (in Ukrainian)

Sokolovska, V. V. (2015). Sutnist ta perspektyva rozvytku v Ukraini fandraizynhu [Essence and prospects of development in Ukraine fundraising]. Efektyvna ekonomika, (9). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4453 (in Ukrainian)

Solomianiuk, N. M. (2014). Fandraizynh yak tekhnolohiia realizatsii sotsialnoho planu marketynhu [Fundraising as a technology of a social marketing plan implementation]. Economic Forum, (3), 195-202. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_31 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Як цитувати

Гуменюк, А. (2023). Фандрайзинг як засіб залучення грошових коштів у проєктну діяльність. Sustainable Socio-Economic Development Journal, 1(3-4), 123–130. https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).123-130

Номер

Розділ

Статті