http://ssed.udpu.edu.ua/issue/feed Sustainable Socio-Economic Development Journal 2022-01-02T20:41:04+02:00 Микола Білошкурський / Mykola Biloshkurskyi biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Open Journal Systems <p><strong>Sustainable Socio-Economic Development Journal </strong>– електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання, засноване рішенням вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від <br />25 січня 2022 року (протокол № 9) і затверджене наказом ректора від 26 січня 2022 року № 73о/з.</p> <p>Видання здійснює публікацію статей з таких галузей знань і спеціальностей:</p> <p><em>05 Соціальні та поведінкові науки:</em> 051 Економіка; 053 Психологія; 054 Соціологія.</p> <p><em>07 Управління та адміністрування:</em> 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; <br />073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.</p> <p><em>10 Природничі науки: </em>101 Екологія; 106 Географія.</p> <p><em>23 Соціальна робота:</em> 231 Соціальна робота; 232 Соціальне забезпечення.</p> <p><em>24 Сфера обслуговування: </em>241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.</p> <p>В журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців, дослідників, учених, здобувачів наукових ступенів і наукових звань за наступними напрямами в контексті досягнень цілей сталого розвитку:</p> <ul> <li>економіка природокористування;</li> <li>психологія;</li> <li>соціологічні дослідження;</li> <li>облікова політика й оподаткування;</li> <li>фінансове забезпечення;</li> <li>менеджмент;</li> <li>маркетингові дослідження;</li> <li>підприємництво, торгівля, біржова діяльність;</li> <li>довкілля, здоров’я та безпека;</li> <li>прикладна екологія;</li> <li>географія;</li> <li>соціальне забезпечення;</li> <li>готельно-ресторанна справа;</li> <li>туризм.</li> </ul> <p><strong>Засновник: <a href="https://udpu.edu.ua/">Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини</a></strong>.</p> <p><strong>Видавець: <a href="https://udpu.edu.ua/">Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини</a></strong>.</p> http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/246387 САМОПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ 2021-12-07T13:52:13+02:00 Анастасія Аносова annast@ukr.net <p>У статті представлено результати дослідження ефективності самопізнавальної діяльності в особистісному саморозвиткові вчителів. Актуалізовано усвідомлення необхідності та аргументованого вибору педагогами системи самопізнання, адаптованої до сучасних соціокультурних умов. Наведено зміст авторської анкети «Критеріальний аналіз самопізнавальної діяльності», методику проведення анкетування, проаналізовано отримані результати за визначеними критеріями, визначено доцільність занять самопізнанням учителів з метою особистісного саморозвитку у системі неперервної професійної освіти.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> самопізнання; самопізнавальна діяльність; особистість; особистісний саморозвиток; критерії ефективності самопізнавальної діяльності; педагог; анкетування; неперервна професійна освіта.</p> 2022-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022