Редакційний штат

Максим Анатолійович Слатвінський (головний редактор), кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: ms@udpu.edu.ua 
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Микола Васильович Білошкурський  (заступник головного редактора, відповідальний редактор), кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

УКРАЇНСЬКІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ірина Володимирівна Албул, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: i.v.albul@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олена Дмитрівна Балдинюк, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: o.d.baldynjuk@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Анатолій Леонідович Бержанір, кандидат соціологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри соціальних і правових дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: a.berzhanir@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Інна Анатоліївна Бержанір, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: berzhanir.i@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Наталія Володимирівна Білошкурська, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: biloshkurska.n@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Оксана Володимирівна Браславська, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: oksana.braslavska@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Оксана Анатоліївна Вінницька, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: vinnytska.o@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Наталія Іванівна Гвоздєй, кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: gvozdej.n@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Ірина Анатоліївна Гнатенко, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна).
E-mail: q17208@ukr.net
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Орислава Іванівна Графська, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, член-кореспондент Транспортної академії України (Україна).
E-mail: grafskayaorislava@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Наталія В’ячеславівна Гриньова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: nataliiahrynova@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олеся Андріївна Дем’янишина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: demianyshyna.o@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олена Іванівна Драган, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій (Україна).
E-mail: eidragan@ukr.net
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Максим Наімович Єнін, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна).
E-mail: yeninmaksym@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Ірина Миколаївна Кирилюк, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: i.kyryluk@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олександр Петрович Кірдан, доктор педагогічний наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: kirdan.o@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

 Ігор Олегович Комарніцький, кандидат культурології, доцент, декан факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).
E-mail: igor.ua.kom@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Тетяна Олександрівна Корнієнко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: korniyenko.t@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Оксана Олексіївна Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: o.o.kravchenko@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олександр Петрович Крупський, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).
E-mail: scavr@ua.fm
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Наталія Володимирівна Левченко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: n.v.levchenko@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Валерій Павлович Миколайко, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету природничої освіти та природокористування, професор кафедри біології та здоров’я людини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: v.p.mykolajko@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Марина Сергіївна Міщенко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: maryna.mishchenko@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Євгенія Володимирівна Міщук, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет (Україна).
E-mail: mishchuk@knu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Ольга Петрівна Мульська, доктор економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього»  НАН України (Україна).
E-mail: oliochka.mulska@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Іван Іванович Плець, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна).
E-mail: ivan.plets@pnu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Інна Миколаївна Поворознюк, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: povoroznyuk.i@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Борис Васильович Погріщук, доктор економічних наук, професор, директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки, Західноукраїнський національний університет (Україна).
E-mail: b.pogrishchuk@wunu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Світлана Миколаївна Подзігун, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: podzihun.s@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Інна Георгіївна Рожі, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: i.h.rozhi@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Олександр Михайлович Світовий, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: o.m.svitovyy@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Інна Миколаївна Сисоєва, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри, економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Західноукраїнський національний університет (Україна).
E-mail: i.sysoyeva@wunu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Світлана Василівна Совгіра, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії та екології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: s.v.sovhira@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Роман Іванович Щур, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна).
E-mail: roman.shchur@pnu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

Ірина Павлівна Якимчук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна).
E-mail: iryna.yakymchuk@udpu.edu.ua
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Babatunde Oluseyi Ajiboye, Ph.D. (Environmental Economics), Senior Lecturer at the Department of Forest Resources Management, Ladoke Akintola University of Technology (Nigeria).
E-mail: boajiboye19@lautech.edu.ng
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Giovanni Carrosio, Ph.D. (Sociology), Professor of Environmental Sociology and Network Systems Governance at the Department of Political and Social Sciences, University of Trieste (Italy).
E-mail: gcarrosio@units.it
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Monica Maria Coroş, Ph.D. (Management), Associate Professor at the Hospitality Services Department, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (Romania).
E-mail: monica.coros@ubbcluj.ro
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Maya Rumenova Lambovska, D.Sc. (Management), Professor, Professor at the Department of Management, University of National and World Economy, Sofia (Bulgaria).
E-mail: mlambovska@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Gunawan Prayitno, Ph.D. (Urban and Regional Planning), Professor at the Department of Regional and Urban Planning, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya, Malang (Indonesia).
E-mail:  gunawan_p@ub.ac.id
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Donatella Stefania Privitera, Full Professor of Tourism Geography at the Department of Educational Sciences, University of Catania (Italy).
E-mail: donatella.privitera@unict.it
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Jayalath Pedige Ruwan Chaminda Ranasinghe, Ph.D. (Tourism Management), Full Professor at the Department of Tourism Sciences, Uva Wellassa University, Badulla (Sri Lanka).
E-mail: ruwan.fm@gmail.com
ORCIDGoogle ScholarScopusPublonsResearchgate

Snežana Štetić, Ph.D. (Economics, Tourism and Hotel Management), Full Professor of Tourism, Balkan Network of Tourism Experts, Belgrade (Serbia).
E-mail: snezana.stetic@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate

Radoje Vujadinović, Ph.D. (Mechanical Engineering), Professor, Dean of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, Podgorica (Montenegro).
E-mail: radoje.vujadinovic@gmail.com
ORCIDGoogle Scholar; Scopus; Publons; Researchgate