Sustainable Socio-Economic Development Journal http://ssed.udpu.edu.ua/ <p><strong>Sustainable Socio-Economic Development Journal </strong>– електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання, засноване рішенням вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від 25 січня 2022 року (протокол № 9) і затверджене наказом ректора від 26 січня 2022 року <a href="https://drive.google.com/file/d/1gOVFz9q7adpKzbm68AQdNcytTbrvNKcd/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">№ 73о/з</a>.</p> <p>Видання здійснює публікацію статей з таких галузей знань і спеціальностей:</p> <p><em>05 Соціальні та поведінкові науки:</em> 051 Економіка; 053 Психологія; 054 Соціологія.</p> <p><em>07 Управління та адміністрування:</em> 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.</p> <p><em>10 Природничі науки: </em>101 Екологія; 106 Географія.</p> <p><em>23 Соціальна робота:</em> 231 Соціальна робота; 232 Соціальне забезпечення.</p> <p><em>24 Сфера обслуговування: </em>241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм і рекреація.</p> <p>В журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців, дослідників, учених, здобувачів наукових ступенів і наукових звань за наступними напрямами в контексті досягнень цілей сталого розвитку:</p> <ul> <li>економіка природокористування;</li> <li>психологія;</li> <li>соціологічні дослідження;</li> <li>облікова політика й оподаткування;</li> <li>фінансове забезпечення;</li> <li>менеджмент;</li> <li>маркетингові дослідження;</li> <li>підприємництво, торгівля, біржова діяльність;</li> <li>довкілля, здоров’я та безпека;</li> <li>прикладна екологія;</li> <li>географія;</li> <li>соціальне забезпечення;</li> <li>готельно-ресторанна справа;</li> <li>туризм.</li> </ul> <p><strong>Засновник: <a href="https://udpu.edu.ua/" target="_blank" rel="noopener">Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини</a></strong></p> <p><strong><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hvkm7D-JszwDPGlvdJ4ySFS1CKJ4T-Ve/edit?usp=sharing&amp;ouid=104957512137461095971&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank" rel="noopener">Видавець</a>: <a href="https://udpu.edu.ua/" target="_blank" rel="noopener">Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини</a></strong></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;">Рік заснування:</span></strong><span style="vertical-align: inherit;"> 2022</span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;">ISSN </span><a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2786-7838" target="_blank" rel="noopener"><span style="vertical-align: inherit;">2786-7838</span></a></strong></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Реєстрація:</strong> журнал (онлайн медіа – електронне наукове періодичне видання) зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (<a title="Рішення від 28.12.2023 р. № 1992" href="https://webportal.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/12/R-2023-01992.pdf" target="_blank" rel="noopener">Рішення від 28.12.2023 р. № 1992</a></span><span style="vertical-align: inherit;">). Ідентифікатор медіа – </span><strong><span style="vertical-align: inherit;"><a href="https://drive.google.com/file/d/1P9smjD2ofjaeW0ymkXEOZ8qGr-emvOXw/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">R40-02382</a>.</span></strong></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;">Періодичність:</span></strong><span style="vertical-align: inherit;"> 1 раз на 2 місяці, 1 том з 6 випусків на рік</span></p> <p><strong><span style="vertical-align: inherit;">УДК</span></strong><span style="vertical-align: inherit;"> 330.34</span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><strong>E-mail: ssedj@udpu.edu.ua</strong></span></p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Адреса редакції: <a href="https://goo.gl/maps/jvLm7wFrLnE2" target="_blank" rel="noopener">вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20301</a></strong></span></p> uk-UA ssedj@udpu.edu.ua (Микола Білошкурський / Mykola Biloshkurskyi) ssedj@udpu.edu.ua (Микола Білошкурський / Mykola Biloshkurskyi) чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Формування інноваційних складових підприємств індустрії гостинності http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/294370 <p><em>Мета</em>. Стаття присвячена формуванню інноваційних технологій на підприємствах індустрії гостинності. Обґрунтовано, що інноваційні технології, дозволять готельєрам та рестораторам домогтися певних переваг перед конкурентами; інновації є джерелом довгострокового економічного зростання, адже ті підприємства, які постійно застосовують інноваційні підходи завжди будуть успішно працювати та отримувати&nbsp; високі результати від своєї виробничо-господарської діяльності. Метою статті є узагальнення і систематизація формування основних складових інноваційного розвитку підприємств індустрії гостинності та їх використання на сучасному етапі господарювання. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Для досягнення мети дослідження використано такі наукові методи, як: історіографічний, порівняльний, методи аналізу та синтезу. <em>Результати</em>. Ми живемо у найцікавіший час за всю історію людства. Технології розвиваються експоненційно, а не лінійно, як це було прийнято раніше, а використання сучасних технологій та інновацій стали невід’ємною частиною виживання підприємств в умовах пандемії та воєнного стану. Сучасні технології дозволяють підтримувати високий рівень обслуговування, розширювати спектр послуг, удосконалювати систему управління, посилювати контроль за роботою персоналу, а також забезпечувати високий рівень безпеки для гостей. Тому їх вивчення є актуальним завданням сьогодення. Сьогоднішні реалії життя диктують умови роботи для усіх підприємств різних форм власності. Підприємства індустрії гостинності найбільш вразливі до цих змін. Тому готелі та ресторани повинні орієнтуватися на свою аудиторію, а їх власники повинні робити все можливе, щоб розширити число споживачів і убезпечити свій бізнес від ризиків та збитку. Важливою умовою їх реалізації повинно стати вміння підприємців адаптуватися до нових умов, що склалися на даному етапі господарювання та вміти вчасно і ефективно впроваджувати різні види інновацій (технологічні, виробничі, логістичні, економічні, соціальні, інформаційні), вміло пов’язувати їх в управлінській діяльності. Для багатьох підприємств залишається проблемою нездатність керівників зрозуміти необхідність та домогтися інноваційного оновлення, так як існує нерозуміння ролі інформації, як базового ресурсу управління підприємством. Тому, що інноваційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають цінним ресурсом для підприємств готельного та ресторанного бізнесу. <em>Оригінальність&nbsp;/&nbsp;цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Доведено, що інноваційна діяльність є невід’ємним елементом у розвитку підприємств індустрії гостинності. <em>Практичне значення</em>. Виокремлено низку особливостей інноваційної діяльності в індустрії гостинності. <em>Подальші дослідження</em>. Розробка методичного забезпечення аналізу ефективності інновацій на підприємствах індустрії гостинності.</p> Інна Миколаївна Поворознюк Авторське право (c) 2023 Інна Миколаївна Поворознюк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/294370 вт, 05 гру 2023 00:00:00 +0200 Регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295134 <p><em>Мета</em>. Метою дослідження є визначення значення інноваційного чинника у підвищенні конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування необхідності переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку, а також регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Для досягнення мети дослідження використано такі наукові методи, як аналіз, синтез і порівняння. <em>Результати</em>. Розкрито сутність регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища. Досліджено, що позитивно вплинуло на інноваційну сферу пожвавлення інвестиційної та ділової активності в розрізі регіонів. Всі ці фактори помітно покращили інноваційне середовище і забезпечили ефективне стимулювання інноваційного розвитку. Зазначимо, що зарубіжний та вітчизняний досвід засвідчив, що саме державі належить виключна роль регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві. Оскільки вона володіє потужним впливом на інноваційний процес за допомогою економічних методів прямої та опосередкованої дії з метою підтримки конкурентоспроможності інноваційної продукції підприємств. <em>Оригінальність&nbsp;/ цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Набуло подальшого розвитку дослідження мотивації створення підприємств з іноземними інвестиціями, орієнтованих на залучення в країну передової техніки і технологій з таким короткостроковим ефектом, як отримання валютної виручки. Дослідження показало, що підприємства з іноземними інвестиціями не можуть вирішувати проблеми валютного дефіциту в державі, однак створення умов для залучення в країну передової прогресивної техніки і технологій є основою реалізації ряду актуальних завдань економічного і соціального розвитку країни. Для цього необхідно надання додаткових пільг пріоритетним базовим галузям, визначальним розвиток науково-технічного прогресу в Україні та створення сприятливих умов для припливу інноваційного капіталу іноземних інвесторів, що матиме позитивний вплив на розвиток економіки України. <em>Практичне значення</em>. Доведено, що інноваційний менеджмент на українських підприємствах потребує формалізації інноваційно-інвестиційної діяльності на основі факторів виробництва та національного багатства. Тому необхідна модернізація методів оцінки інноваційних проектів з урахуванням новітнього досвіду інноваційної діяльності з розробленням основних аналітичних процедур та визначенням сфери їх раціонального використання. <em>Подальші дослідження</em>. Розробка механізму регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища.</p> Ольга Анатоліївна Логінова Авторське право (c) 2023 Ольга Анатоліївна Логінова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295134 пт, 08 гру 2023 00:00:00 +0200 Роль диджиталізації у розвитку маркетингу та її вплив на організаційну структуру підприємств http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295526 <p>Швидкі технологічні зміни, постійний розвиток цифрових інструментів та поширення інтернет-технологій перетворили стратегії маркетингу та способи взаємодії з клієнтами. У цьому контексті, розуміння та використання можливостей, які надає диджиталізація, стає критичним елементом успіху для підприємств у будь-якій галузі. Відтак, дослідження впливу цифрових технологій на стратегії маркетингу та внутрішню організаційну структуру стає важливою проблемою в контексті сучасного бізнесу.<em> Мета</em>. Метою дослідження є аналіз ролі диджиталізації у розвитку маркетингу та її впливу на організаційну структуру підприємств. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Використано такі методи дослідження, як системний аналіз, синтез, порівняльний аналіз, групування, абстрагування та узагальнення. <em>Результати</em>. У статті розглянуто питання впливу диджиталізації на розвиток маркетингової стратегії підприємства. З’ясована сутність понять «диджиталізація», «Інтернет-маркетинг», «диджитал-маркетинг». Запропоновано найбільш популярні та ефективні маркетингові інструменти, які можна застосовувати промисловим підприємствам у формуванні їхньої маркетингової стратегії з врахуванням процесів диджиталізації. Наведено дані щодо значного впливу диджиталізації на роботу бізнесу в розрізі формування правильно вибраної маркетингової політики підприємства з метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності компанії, та збільшенню її доходів. Визначено, що диджиталізація змінює внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств, впливає на організаційну структуру підприємств. <em>Оригінальність&nbsp;/&nbsp;цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Доведено, що, диджиталізація має суттєвий вплив на функціонування підприємства, і в залежності від рівня її імплементації відбуваються різні зміни у внутрішній структурі. <em>Практичне значення</em>. Проведення досліджень у сфері маркетингу, щодо використання різних цифрових інструментів у бізнесі, є об’єктом зацікавлення вчених, які аналізують позитивний або негативний вплив диджиталізації на маркетинг та діяльність підприємств у різних сферах. <em>Подальші дослідження</em>. Роль SMART-технології у формуванні цілей фандрайзингу.</p> Наталія Миколаївна Малярчук Авторське право (c) 2023 Наталія Миколаївна Малярчук https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295526 вт, 12 гру 2023 00:00:00 +0200 Українська кухня у Європі: проблеми та виклики для ресторанного бізнесу http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295527 <p>Українська культура, в тому числі й гастрономічна, активно популяризується за кордоном. Через призму кулінарії відбувається також і популяризація позитивного іміджу України, що дозволяє привернути увагу громадян різних країн, особливо під час російсько-української війни. Тим більше, що деякі страви української кухні, зокрема борщ і вареники, увійшли до меню міжнародної кухні.<em> Мета</em>. Мета статті полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку української кухні та ресторанного господарства України в Європі. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. У статті використовуються такі методи дослідження: дедукція, індукція, аналіз, синтез, пояснення. <em>Результати</em>. За минулий рік українці відкрили близько 500 різних точок за кордоном. Українська кухня не надто користується попитом у Європі. Українські страви для багатьох європейців надто жирні та важкі. У країнах ближнього зарубіжжя часто не помічають різниці між своєю кухнею та нашою, тим більше, що вони дійсно схожі. По регіонах відмінностей не більше ніж в Україні. Але загалом для більшості європейців українська кухня дуже специфічна, екзотична, чужина, до неї треба звикати. <em>Оригінальність&nbsp;/ цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Розглянуто популярність та привабливість української кухні у країнах Європи. Проаналізовано часткове переорієнтування закладів ресторанного господарства, які функціонували в Україні, але через війну змушені були перенести свої потужності в інші країни світу. <em>Практичне значення</em>. Аналіз проблем, що виникають під час інтеграції української кухні в інших країнах світу дозволить розробити чіткий і правильний алгоритм дій для ведення українцями успішного ресторанного бізнесу у Європі. <em>Подальші дослідження</em>. Подальші наукові розвідки автора стосуватимуться проблеми удосконалення шляхів впровадження української кухні в інших країнах світу, а також аналізу етапів розвитку українського ресторанного бізнесу в країнах Європи.</p> Анастасія Геннадіївна Благополучна Авторське право (c) 2023 Анастасія Геннадіївна Благополучна https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295527 пт, 15 гру 2023 00:00:00 +0200 Інклюзивний підхід у вищій освіті: з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295528 <p><em>Мета</em>. Метою дослідження є узагальнення досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у створенні умов для здобуття вищої освіти особами з інвалідністю. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. У ході дослідження використано такі методи: аналіз нормативно-правових актів, контент-аналіз веб-сайтів, порівняльний аналіз, наукове абстрагування тощо. <em>Результати</em>. У статті проведено ґрунтовний аналіз освітньо-наукової діяльності Центру соціально-педагогічної інтеграції та інклюзивної реабілітації і соціального туризму «Безбар’єрність», який впроваджує нові технології соціально-психологічної реабілітації в контексті розширення життєвого простору студентів з інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, волонтерства, соціально-педагогічної практики тощо. Визначено принципи діяльності Центру, зокрема повага та сприйняття індивідуальних особливостей людини, дотримання її найкращих інтересів, запобігання дискримінації та порушенню прав людини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, міжвідомча співпраця. Висвітлено основні напрями діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах інклюзивної вищої освіти. <em>Оригінальність&nbsp;/ цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Доведено, що найбільший соціальний ефект досягається шляхом залучення студентів з інвалідністю до університетської спільноти та освітньої діяльності, створення умов для їх соціальної інтеграції, фахова допомога у подоланні їх соціального відчуження та ізоляції. <em>Практичне значення</em>. Практичними аспектами інклюзії у освітній діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є:забезпечення виконання вимог щодо доступності до об’єктів освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; адаптація офіційного веб-сайту університету та веб-сайту факультету соціальної та психологічної освіти для людей з порушеннями зору відповідно до світових стандартів WCAG 2.0; створення 5 інклюзивних груп відповідно до чинного законодавства; запроваджено психологічний супровід абітурієнтів в умовах воєнного стану; започатковано проєктну діяльність; завершено науково-дослідну тему молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму». <em>Подальші дослідження</em>. Розроблення методичного забезпечення соціальної та природно-ресурсної оцінки об’єктів інклюзивного туризму.</p> Оксана Олексіївна Кравченко Авторське право (c) 2023 Оксана Олексіївна Кравченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295528 нд, 17 гру 2023 00:00:00 +0200 Вплив геополітичних факторів на туристичну сферу http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295530 <p><em>Мета</em>. Метою статті було проведення аналіз впливу геополітичної нестабільності (політичних переворотів, терористичних актів та воєнних конфліктів) як глобальних безпекових факторів, на туристичну сферу. Адже, на сьогоднішній день туристи першочергово звертають увагу на безпечність туристичних дестинацій, які вони планують відвідувати. Тому геополітична нестабільність стає очевидним негативним фактором, що впливає на динаміку туристичних потоків не лише на території України, але і в усьому світі. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Для досягнення мети дослідження використано методи аналізу, синтезу і порівняння. <em>Результати</em>. У статті розглянуто динаміку змін туристичних потоків різних країн внаслідок впливу геополітичної нестабільності, проаналізовано причини, що перешкоджають розвитку туризму внаслідок впливу політичних переворотів, терористичних актів та воєнних дій. Охарактеризовано вплив політичних переворотів на туристичні потоки на прикладі Близькосхідних країни, негативні наслідки для туристичної індустрії терактів на прикладі США, Франції та воєн і воєнних конфліктів на прикладі країни Африки, Грузії та України. Встановлено, що геополітична нестабільність має негативний вплив на туристичну індустрію та призводить до зменшення або зміни туристичних потоків у країнах, де відбуваються політичні перевороти, терористичні акти та, особливо, воєнні дії та війни. З’ясовано, що у періоди підвищеної небезпеки інтенсивність туристичних подорожей у країнах та за межі країн має тенденцію до різкого зменшення, а питання безпеки туристів завжди залишається актуальним та вимагає значної уваги туристичних підприємств. <em>Оригінальність&nbsp;/&nbsp;цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Доведено доцільність вивчення геополітичної нестабільності задля подальшого використання досвіду виходу інших країн&nbsp; із кризи спричиненої геополітичною нестабільністю та розробки шляхів адаптації туристичної сфери України до такої кризи та шляхів виходу з неї. <em>Практичне значення</em>. Особливе місце в статті відведене впливу війни на туризм в Україні, адже воєнні дії продовжуються до сьогодні та наносять значної шкоди не лише індустрії туризму, але і всім сферам економіки. <em>Подальші дослідження</em>. Розробка адаптаційних стратегій підприємств туристичного бізнесу в умовах кризи, спричиненої геополітичною нестабільністю.</p> Наталія Володимирівна Барвінок Авторське право (c) 2023 Наталія Володимирівна Барвінок https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295530 ср, 20 гру 2023 00:00:00 +0200 Фандрайзинг як засіб залучення грошових коштів у проєктну діяльність http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295531 <p>Основною метою фандрайзингу є залучення коштів на реалізацію проєкту або ідеї, які можуть допомогти вирішити певну проблему або задовольнити певну потребу. Крім того, фандрайзинг може бути ефективним інструментом популяризації проєкту та привернення уваги до його цілей.<em> Мета</em>. Основна мета статті полягає у дослідженні теоретичних і прикладних аспектів фандрайзингу та його основних інструментів. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Методи теоретичного рівня аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, були використані для теоретичного і практичного дослідження фандрайзингу та його інструментів, ретроспективного аналізу фандрайзингових компаній та розроблення рекомендацій. Методи емпіричного рівня опитування, спостереження, які використовувались для дослідження поточної ситуації з фандрайзингу в осередках, аналізу діяльності та потреб, а також інтерпретації отриманих результатів. <em>Результати</em>. Досліджено взаємозв’язок між стратегічними цілями організації та нагальною потребою у залученні ресурсів. Було проаналізовано ключові теорії, що лежать в основі інструментів фандрайзингу, а також оцінено їхню ефективність. Згодом було розроблено фундаментальну стратегію фандрайзингу для збору коштів на реалізацію проєктів. Дослідження показало, що для забезпечення сталого розвитку необхідно забезпечити ініціативні групи необхідним інструментарієм та інформаційними ресурсами. Це сприяє переходу від неорганізованих управлінських практик до створення основи для довгострокового планування. Для цього необхідно підтримувати стабільні фінансові надходження та володіти диверсифікованими інструментами для їх отримання. <em>Оригінальність&nbsp;/&nbsp;цінність&nbsp;/ наукова новизна</em>. Обґрунтовано, що ефективна реалізація стратегії фандрайзингу прокладе шлях для виходу нових центрів на траєкторію сталого розвитку, а це дозволить сконцентрувати зусилля на виконанні стратегічних цілей та місій. Успішна реалізація стратегії забезпечить постійну підтримку молодіжних ініціатив, сприяючи їхньому подальшому розвитку та зростанню. Більше того, це дасть можливість іншим невеликим центрам перейняти цей досвід та адаптувати його до своїх унікальних потреб та проєктів. <em>Практичне значення</em>. Успішна реалізація стратегії фандрайзингу допоможе новим осередкам стати на шлях сталого розвитку та дозволить їм зосередитися на досягненні своїх стратегічних цілей та місії; забезпечить стабільну підтримку молодіжних ініціатив, їх подальший розвиток та додаткове зростання осередку, а також дасть можливість іншим невеликим осередкам перейняти цей досвід та адаптувати його до своїх потреб та проєктів. <em>Подальші дослідження</em>. Розвиток співпраці з українськими і міжнародними міжурядовими організаціями, фондами сприятиме досягненню стратегічних цілей та забезпечить додаткове зростання фандрайзингу.</p> Алла Валеріївна Гуменюк Авторське право (c) 2023 Алла Валеріївна Гуменюк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295531 вт, 26 гру 2023 00:00:00 +0200 Соціальний капітал у програмі розвитку села (на прикладі села Кесіман Керталангу, провінція Балі, Індонезія) http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295532 <p>Соціальний капітал може бути використаний для просування та подолання викликів туристичної галузі в регіоні. Володіючи соціальним капіталом, люди більш вмотивовані брати участь у розвитку туризму. За наявності соціального капіталу в суспільному житті також можна підвищити рівень участі громади.<em> Мета</em>. Метою дослідження є аналіз стану соціального капіталу громади під час реалізації програми розвитку села Кесіман Керталангу. <em>Дизайн&nbsp;/&nbsp;методи&nbsp;/&nbsp;підходи</em>. Використано такі методи дослідження, як анкетування, описовий аналіз, моделювання структурних рівнянь. <em>Результати</em>. Це дослідження робить внесок у розуміння соціального капіталу громади в контексті сільських програм. У дослідженні використовувався кількісний підхід шляхом збору даних за допомогою анкетування респондентів – жителів села Кесіман Керталангу (провінція Балі, Індонезія), які виступали в якості суб’єктів туристичної діяльності. Аналіз даних здійснювався за допомогою методів описового статистичного аналізу та кореляційного аналізу. Особи з вищим соціальним капіталом, як правило, були більш активними щодо генерування ідей, участі у прийнятті рішень та заходах, пов’язаних з сільськими програмами. <em>Оригінальність&nbsp;/&nbsp;цінність&nbsp;/&nbsp;наукова новизна</em>. Виявлено та обґрунтовано, що законодавчі, етичні та релігійні норми в селі Кесіман-Керталангу формуються через підпорядкування державним правилам, звичаям, релігіям та частотою відвідування релігійних заходів. При цьому основою соціального капіталу мешканців села Кесіман Керталангу є довіра, законодавчі норми та соціальні мережі, на основі яких формуються критерії участі громади у розвитку місцевого самоврядування. <em>Практичне значення</em>. Для мешканців села Кесіман-Керталангу (Денпасар, Балі, Індонезія) запропоновано соціальні зв’язки покращити через співпрацю, готовність до громадської діяльності, активізацію у розробці та поданні важливих пропозицій на зборах громади, участь у прийнятті рішень, а також готовність жертвувати час і гроші з метою співпраці задля розвитку туризму та громадської діяльності. <em>Подальші дослідження</em>. Пояснити залучення громади села Кесіман Керталангу в цілому до розвитку села від початку етапу планування до етапу оцінки участі мешканців у розвитку села.</p> Тас’ярані Кхеруніса, Гунаван Праїтно, Ваваргіта Пермата Віджаянті Авторське право (c) 2023 Тас’ярані Кхеруніса, Гунаван Праїтно, Ваваргіта Пермата Віджаянті https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/295532 чт, 28 гру 2023 00:00:00 +0200