Контактна інформація

вулиця Садова, 2, кабінет 314, Умань, Черкаська область, 20300 / 2 Sadova Street, Uman, Cherkasy region, 20300, Ukraine

Основна контактна особа

Микола Білошкурський / Mykola Biloshkurskyi
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Телефон +380680211570

Супровід та підтримка

Олександр Муковоз / Oleksandr Mukovoz
Телефон +380682745717