Інклюзивний підхід у вищій освіті: з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Автор(и)

  • Оксана Олексіївна Кравченко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9732-6546

DOI:

https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).104-112

Ключові слова:

вища освіта, студенти з інвалідністю, інклюзія, навчальний процес, проєктна діяльність

Анотація

Мета. Метою дослідження є узагальнення досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у створенні умов для здобуття вищої освіти особами з інвалідністю. Дизайн / методи / підходи. У ході дослідження використано такі методи: аналіз нормативно-правових актів, контент-аналіз веб-сайтів, порівняльний аналіз, наукове абстрагування тощо. Результати. У статті проведено ґрунтовний аналіз освітньо-наукової діяльності Центру соціально-педагогічної інтеграції та інклюзивної реабілітації і соціального туризму «Безбар’єрність», який впроваджує нові технології соціально-психологічної реабілітації в контексті розширення життєвого простору студентів з інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, волонтерства, соціально-педагогічної практики тощо. Визначено принципи діяльності Центру, зокрема повага та сприйняття індивідуальних особливостей людини, дотримання її найкращих інтересів, запобігання дискримінації та порушенню прав людини, конфіденційність, доступність освітніх послуг, міжвідомча співпраця. Висвітлено основні напрями діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах інклюзивної вищої освіти. Оригінальність / цінність / наукова новизна. Доведено, що найбільший соціальний ефект досягається шляхом залучення студентів з інвалідністю до університетської спільноти та освітньої діяльності, створення умов для їх соціальної інтеграції, фахова допомога у подоланні їх соціального відчуження та ізоляції. Практичне значення. Практичними аспектами інклюзії у освітній діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є:забезпечення виконання вимог щодо доступності до об’єктів освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; адаптація офіційного веб-сайту університету та веб-сайту факультету соціальної та психологічної освіти для людей з порушеннями зору відповідно до світових стандартів WCAG 2.0; створення 5 інклюзивних груп відповідно до чинного законодавства; запроваджено психологічний супровід абітурієнтів в умовах воєнного стану; започатковано проєктну діяльність; завершено науково-дослідну тему молодих учених «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму». Подальші дослідження. Розроблення методичного забезпечення соціальної та природно-ресурсної оцінки об’єктів інклюзивного туризму.

Біографія автора

Оксана Олексіївна Кравченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

декан факультету соціальної та психологічної освіти; професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Besarabchuk, H. (2023). Efektyvnist vykladannia u vyshchii shkoli yak osnova pokrashchennia funktsionuvannia yakosti upravlinnia suchasnoho universytetu [Teaching efficiency in a higher school as a basis for improving the functioning of the management quality of a modern university]. Pedagogical Education: Theory and Practice, 34(1), 7–20. http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/view/283863 (in Ukrainian)

Chaikovskyi, M. Ye. (Ed.). (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady vprovadzhennia inkliuzii v zakladakh osvity [Theoretical and methodological foundations for implementing inclusion in educational institutions]. University “Ukraine”. https://hist.km.ua/images/publikatsiji/monografiya_khist_12_03_2019.pdf (in Ukrainian)

Harashchuk, O., Kutsenko, V., & Sodol, I. (2013). Vdoskonalennia paradyhmy rozvytku vyshchoi osvity v konteksti rozbudovy innovatsiinoi ekonomiky [Improving the paradigm of higher education development in the context of building an innovative economy]. Higher education of Ukraine, (2), 102–108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_2_20 (in Ukrainian)

Kalashnikova, S. A., & Orzhel, O. (Eds.). (2022). Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo realizatsii sotsialnoi vidpovidalnosti universytetiv pid chas konfliktiv, voiennykh dii ta povoiennoho vidnovlennia [Analysis of the leading domestic and foreign experience in the implementation of social responsibility of universities during conflicts, hostilities and post-war reconstruction]. Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://lib.iitta.gov.ua/736994/1/sots-vidp-univ_2022-145p.pdf

Kalashnikova, S. A. (2010). Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva [Educational paradigm of professionalization of management on the basis of leadership]. Borys Grinchenko Kyiv University. http://surl.li/beicf (in Ukrainian)

Kolupaieva, A. A., & Taranchenko, O. M. (2016). Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky [Inclusive education: from basics to practice]. ATOPOL. http://surl.li/osort (in Ukrainian)

Kravchenko, O. (2021). Physical Support of people with disabilities: Professionals’ training. Social Work and Education, 8(1), 116–128. https://doi.org/10.25128/2520-6230.21.1.9.

Kravchenko, O., Chupina, K., Koliada, N., Safin, O., & Bondarenko, H. (2021). Psychological and pedagogical support of students with special educational needs in a higher education institution. In: Kalra, J., Lightner, N. J., Taiar, R. (Eds.) Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, (263). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80744-3_37

Kravchenko, O., Mishchenko, M., & Skochko, M. (2021). Kulturno-rekreatsiino-turystychna Cherkashchyna: inkliuzyvno-sotsialna 3D-karta (z dosvidu Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny) [Cultural and recreative and tourist Cherkasy region: Inclusive and social 3D-map (from experience of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University)]. Social work and social education, 2(7), 127–134. https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(7).2021.244109 (in Ukrainian)

Kravchenko, O., Saphin, O., & Chupina, K. (2022). Sotsialno-psykholohichnyi suprovid studentiv z invalidnistiu v umovakh zakladu vyshchoi osvity [Social and psychological support of students with disabilities in the conditions of higher education institution]. Vzdelávanie a spoločnosť VII, (17). 235–243. https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova17 (in Ukrainian)

Ministry of Social Policy of Ukraine (2021). Government endorses a National Action Plan for the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities until 2025. https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-zatverdiv-nacionalnij-plan-dij-z-realizaciyi-konvenciyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “National Strategy for Creating Barrier-Free Environment in Ukraine until 2030” No. 366-р (2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Otych, O., & Orzhel, O. (2023). Inkliuziia u vyshchii osviti v umovakh viiny: natsionalnyi riven rehuliuvannia ta stratehichni tsili rozvytku [Inclusion in higher education under wartime: National level of regulation and Strategic Development Goals]. Problems of Education, 2(99), 60–71. https://doi.org/10.52256/2710-3986.2-99.2023.04 (in Ukrainian)

Panok, V. H. (2017). Prykladna psykholohiia. Teoretychni problemy [Applied psychology. Theoretical problems]. Nika-Tsentr (in Ukrainian)

Poroshenko, M. A. (2019). Inkliuzyvna osvita [Inclusive education]. Ahentstvo “Ukraina”. https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf (in Ukrainian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Organization of Inclusive Education in Higher Education Institutions” No. 635 (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Shevtsov, A. H. (2009). Osvitni osnovy reabilitolohii [Educational foundations of rehabilitation].MP Lesia (in Ukrainian)

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities Resolution adopted by the General Assembly A/RES/48/96 (1994). https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html

The Decree of the President of Ukraine “Strategy of Human Development” No. 225/2021 (2021). https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073 (in Ukrainian)

The Law of Ukraine “On Higher Education” № 1556-VII. (2014) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-17

Як цитувати

Кравченко, О. (2023). Інклюзивний підхід у вищій освіті: з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Sustainable Socio-Economic Development Journal, 1(3-4), 104–112. https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).104-112

Номер

Розділ

Статті