Роль диджиталізації у розвитку маркетингу та її вплив на організаційну структуру підприємств

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Малярчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5284-1376

DOI:

https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).90-97

Ключові слова:

диджиталізація, маркетинг, підприємства, інтернет-маркетинг, організаційна структура

Анотація

Швидкі технологічні зміни, постійний розвиток цифрових інструментів та поширення інтернет-технологій перетворили стратегії маркетингу та способи взаємодії з клієнтами. У цьому контексті, розуміння та використання можливостей, які надає диджиталізація, стає критичним елементом успіху для підприємств у будь-якій галузі. Відтак, дослідження впливу цифрових технологій на стратегії маркетингу та внутрішню організаційну структуру стає важливою проблемою в контексті сучасного бізнесу. Мета. Метою дослідження є аналіз ролі диджиталізації у розвитку маркетингу та її впливу на організаційну структуру підприємств. Дизайн / методи / підходи. Використано такі методи дослідження, як системний аналіз, синтез, порівняльний аналіз, групування, абстрагування та узагальнення. Результати. У статті розглянуто питання впливу диджиталізації на розвиток маркетингової стратегії підприємства. З’ясована сутність понять «диджиталізація», «Інтернет-маркетинг», «диджитал-маркетинг». Запропоновано найбільш популярні та ефективні маркетингові інструменти, які можна застосовувати промисловим підприємствам у формуванні їхньої маркетингової стратегії з врахуванням процесів диджиталізації. Наведено дані щодо значного впливу диджиталізації на роботу бізнесу в розрізі формування правильно вибраної маркетингової політики підприємства з метою сприяння підвищенню конкурентоспроможності компанії, та збільшенню її доходів. Визначено, що диджиталізація змінює внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств, впливає на організаційну структуру підприємств. Оригінальність / цінність / наукова новизна. Доведено, що, диджиталізація має суттєвий вплив на функціонування підприємства, і в залежності від рівня її імплементації відбуваються різні зміни у внутрішній структурі. Практичне значення. Проведення досліджень у сфері маркетингу, щодо використання різних цифрових інструментів у бізнесі, є об’єктом зацікавлення вчених, які аналізують позитивний або негативний вплив диджиталізації на маркетинг та діяльність підприємств у різних сферах. Подальші дослідження. Роль SMART-технології у формуванні цілей фандрайзингу.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Малярчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук

Посилання

Filyppova, S. V., & Svinarova, H. B. (2020). Didzhytalizatsiia yak seredovyshche ta faktor zmin systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Digitalization as an environment and factor of changes in the enterprise management system]. Herald of Khmelnytskyi National University. Economical sciences, (6), 330–335. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=7805 (in Ukrainian)

Grosul, V., & Balatska, N. (2020). Digital-marketynh yak diievyi instrument antykryzovoho rozvytku pidpryiemstva restorannoho biznesu v period pandemii ta yii retsesii [Digital marketing as an effective tool of anti-crisis development of the restaurant business enterprise during the pandemic and its recession]. Entrepreneurship and Innovation, (11–2), 7–12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Ilchenko, T. (2021). Marketynhova stratehiia diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh didzhytalizatsii [Marketing strategy for the agricultural enterprises activities in the conditions of digitalization]. Economy and Society, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-21 (in Ukrainian)

Kobets, D. (2023). Vplyv didzhytalizatsii na marketynhovi stratehii na rynku B2С [The influence of digitalization on marketing strategies on the B2C market]. Economy and Society, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-46 (in Ukrainian)

Kozachenko, L. A., & Khorenzhenko, V. V. (2020). Rozvytok marketynhu v suchasnykh umovakh didzhytalizatsii [Development of marketing in the modern conditions of digitalisation]. Proceedings of the V International scientific and practical Internet conference “Oblikovo-analitychne i finansove zabezpechennia diialnosti sub’iektiv hospodariuvannia: natsionalni, hlobalizatsiini, yevrointehratsiini aspekty” [Accounting, analytical and financial support of business entities: National, globalisation and European integration aspects] (pp. 38–42). Mykolayiv National Agrarian University. http://surl.li/orjny (in Ukrainian)

Letunovska, N. Yе., & Syhyda, L. O. (2019). Marketynhovi doslidzhennia yak instrument vyznachennia stratehichnykh napriamiv innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva u sferi tovarnoi polityky [Marketing researches as the instrument for determining the strategic directions of innovative development of an industrial enterprise in the sphere of product policy]. Business Inform, (4), 97–105. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-97-105 (in Ukrainian)

Loiko, Ye. (2021). Didzhytalizatsiia marketynhovoi komunikatyvnoi stratehii pidpryiemstva [Digitalization of the marketing communicative strategy of the enterprise]. Science Notes of KROK University, 4(64), 135–142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-135-142 (in Ukrainian)

Oklander, M. A. (2020). Marketynh yak ekonomichna nauka [Marketing as an economic science]. Marketing and Digital Technologies, 4(4), 62–70. https://doi.org/10.15276/mdt.4.4.2020.4 (in Ukrainian)

Oleshkevych, S. I., Guk, O. V. (2020). Rol didzhytalizatsii u rozvytku biznesu ta yii vplyv na orhanizatsiinu strukturu pidpryiemstv [The role of digitalization in business development and its impact on the organizational structure of enterprises]. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom, (5), 1–14. http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/204743 (in Ukrainian)

Pokhylko, S., Hrytsenko, L., & Martymianov, A. (2021). Epokha postkoronavirusnykh ekonomichnykh transformatsii ta yikh vplyv na tsyfrovi biznes-modeli [The era of postcoronavirus economic transformations and its impact on digital business models]. Young Scientist, 11(99), 404–408. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-87 (in Ukrainian)

Semenoh, A. (2020). Stan rozvytku ta formuvannia tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [State of development and formation of the digital economy in Ukraine]. Problems of Systemic Approach in the Economy, 3(77)–1, 70–77. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-10 (in Ukrainian)

Shtyrlina, A. (2016). Metodolohiia marketynhu nadannia posluh v systemi derzhavnoho upravlinnia [The marketing methodology to provide services in public administration]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, (9). http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1004 (in Ukrainian)

Zhosan, H. (2020). Stan rozvytku didzhytalizatsii v Ukraini [Development of digitalization in Ukraine]. Ekonomichnyy analiz, 30(1(2)), 44–52. http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.02.044 (in Ukrainian)

Zhygalkevych, Zh., & Zalutskiy, R. (2020). Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznes-struktur [Digitalization as the main factor of business structures development]. Efektyvna ekonomika, (11). https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.97 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-12

Як цитувати

Малярчук, Н. (2023). Роль диджиталізації у розвитку маркетингу та її вплив на організаційну структуру підприємств. Sustainable Socio-Economic Development Journal, 1(3-4), 90–97. https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).90-97

Номер

Розділ

Статті