Регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Логінова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9209-5785

DOI:

https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).81-89

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, ринкова економіка

Анотація

Мета. Метою дослідження є визначення значення інноваційного чинника у підвищенні конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування необхідності переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку, а також регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища. Дизайн / методи / підходи. Для досягнення мети дослідження використано такі наукові методи, як аналіз, синтез і порівняння. Результати. Розкрито сутність регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища. Досліджено, що позитивно вплинуло на інноваційну сферу пожвавлення інвестиційної та ділової активності в розрізі регіонів. Всі ці фактори помітно покращили інноваційне середовище і забезпечили ефективне стимулювання інноваційного розвитку. Зазначимо, що зарубіжний та вітчизняний досвід засвідчив, що саме державі належить виключна роль регулювання та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві. Оскільки вона володіє потужним впливом на інноваційний процес за допомогою економічних методів прямої та опосередкованої дії з метою підтримки конкурентоспроможності інноваційної продукції підприємств. Оригінальність / цінність / наукова новизна. Набуло подальшого розвитку дослідження мотивації створення підприємств з іноземними інвестиціями, орієнтованих на залучення в країну передової техніки і технологій з таким короткостроковим ефектом, як отримання валютної виручки. Дослідження показало, що підприємства з іноземними інвестиціями не можуть вирішувати проблеми валютного дефіциту в державі, однак створення умов для залучення в країну передової прогресивної техніки і технологій є основою реалізації ряду актуальних завдань економічного і соціального розвитку країни. Для цього необхідно надання додаткових пільг пріоритетним базовим галузям, визначальним розвиток науково-технічного прогресу в Україні та створення сприятливих умов для припливу інноваційного капіталу іноземних інвесторів, що матиме позитивний вплив на розвиток економіки України. Практичне значення. Доведено, що інноваційний менеджмент на українських підприємствах потребує формалізації інноваційно-інвестиційної діяльності на основі факторів виробництва та національного багатства. Тому необхідна модернізація методів оцінки інноваційних проектів з урахуванням новітнього досвіду інноваційної діяльності з розробленням основних аналітичних процедур та визначенням сфери їх раціонального використання. Подальші дослідження. Розробка механізму регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Логінова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Blank, I. O., Huliaieva, N. M., & Mazaraki, A. A. (Ed.). (2003). Investytsiinyi menedzhment [Investment management]. KNTEU (in Ukrainian)

Bohatska, N. M. (2017). Analiz zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [Analysis of attracting direct foreign investments in the economy of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, (10), 28–31. https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/6.pdf (in Ukrainian)

Dzhedzhula, V., Yepifanova, I. & Tsvyk, A. (2017). Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Innovative activity as a factor of competitiveness of enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, (4), 5–8. http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2017/3.pdf (in Ukrainian)

Kepych, T. I. (2009). Osnovni peredumovy innovatsiinoho rozvytku svitovoho hospodarstva na suchasnomu etapi [The main prerequisites for innovative development of the world economy at the present stage]. Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika, (6), 41–44 (in Ukrainian)

Kolot, A. M., & Nykyforov, A. Ye. (2008). Motyvatsiia innovatsiinoi diialnosti: teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia [Motivation of innovative activity: theory and practice of public administration]. Ekonomika ta derzhava, (5), 17–23. http://www.economy.in.ua/pdf/5_2008/6.pdf (in Ukrainian)

Polishchuk, N. V. (2009). Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti innovatsii [Theoretical approaches to defining the essence of innovation]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 1(22), 20–23. http://surl.li/oraka (in Ukrainian)

Romanyuk, O., & Shveda, N. (2017). Innovatsii yak rushiina syla konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Innovations as a driving force of enterprise competitiveness]. Proceedings of the Sixth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of the Memory of Honorary Professor TNTU, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Mykola Chumachenko “Innovatsiinyi rozvytok: stratehichnyi pohliad u maibutnie” [Innovative development: Strategic view to the future] (pp. 51–52). Ternopil Ivan Puluj National Technical University. http://surl.li/oraey (in Ukrainian)

Schumpeter, J. A. (1935). The analysis of economic change. The Review of Economics and Statistics, 17(4), 2–10. https://doi.org/10.2307/1927845

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08

Як цитувати

Логінова, О. (2023). Регулювання інноваційних процесів на підприємстві в умовах конкурентного середовища. Sustainable Socio-Economic Development Journal, 1(3-4), 81–89. https://doi.org/10.31499/2786-7838.ssedj.2023.1(3-4).81-89

Номер

Розділ

Статті